Individuální kurzy jógy

Jóga Brno

V Brně je možné docházet i do individuálních kurzů jógy, kde se učitel plně věnuje jen jednomu cvičenci. Tím je možné přizpůsobit individuálně výuku potřebám a možnostem cvičícího. Tyto kurzy vede Sávitrí Déví v duchu jógy sv. Gítánandy. Cena takového kurzu je Kč 900,- za cvičební jednotku v délce 90 minut. Místo konání, frekvence a vše ostatní je třeba domluvit individuálně. Pokud máte o takový kurz zájem, obraťte se na adresu miloslava.mrnustikova@seznam.cz. Upozorňuji, že v současnosti je má kapacita  pro tento typ výuky zcela naplněná.

Rišikéšský súrja namaskár

Aruna súrja namaskár


Rišikéšský pozdrav slunci
Aruna súrja namaskár