Letní pobyty

Tradičními pojetí jógy podle Jóga sútry

Letní kurzy jógy pořádá Sávitrí již od roku 1990. Za tu dobu kurzy prošly internátní školou v Boskovicích, hotelem Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka a od roku 2002 se scházíme v Horním Bradle v Oáze srdce (dříve Školicí a rekreační středisko ŠARZ).

Věřím, že se rádi sejdeme i v roce 2023, opět v Oáze srdce v Horním Bradle.  Kurz se bude konat v termínu

 

14.  - 21. 7. 2023

 

Kurz povedou ing. Míla Mrnuštíková (Sávitrí Déví), Milan Procházka, ing. arch. Zora Zelená a MVDr. Zlata Novotná. Kurz bude věnován tradiční (integrální) józe. Kurz je určen dospělým, v zásadě zdravým jedincům, nekuřákům. V případě nějaké pochybností o svém zdravotním stavu a vhodnosti cvičení jógy doporučuji předchozí konzultaci s lékařem. Za svůj zdravotní stav je každý účastník na kurzu odpovědný sám – nebude přítomen lékař. Tuto skutečnost také stvrzujete svým vlastnoručním podpisem na přiložené přihlášce. Náplní kurzu je cvičení venku i uvnitř, společné přednášky, programy, večerní satsanghy a meditace.

V objektu Oáza srdce je zajištěno ubytování a třikrát denně strava racionálního charakteru. Snídaně budou ve formě švédského stolu, oběd společné vegetariánské menu a večeře výběrem ze dvou možností. V rámci tohoto výběru bude možné si zvolit také živou stravu nebo rybu. Ceny za ubytování a stravu pro tento rok jsou od nového roku ve výši Kč 1390,-/osobu a den. Pro nás by to tedy za sedm dní činilo Kč 9 730,-.  Částku za stravu a ubytování budete platit na místě při příjezdu správci objektu, který Vám o zaplacení vydá potvrzení. Na místě je možné platit i kartou. Pokud to kapacita dovolí, je možné požádat o vlastní pokoj za příplatek (vloni činil 300,- Kč/den). Výše uvedení učitelé budou pro vás zajišťovat program v rozsahu tří cvičení, dvou přednášek a jedné meditace každý den. Cena tohoto programu (kurzovné) činí Kč 1 900,- .

Máte-li zájem o účast v letošním kurzu, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a vlastnoručně podepsanou mi ji zašlete poštou nebo naskenujte a pošlete mailem. Pokud chcete být ubytováni konkrétně s někým, napište mi to na přihlášku. Adresa pro zaslání poštou:

Ing. Míla Mrnuštíková, Sochorova 19, 616 00 Brno

V průběhu června potvrdím účast a dle situace vás vyzvu k uhrazení kurzovného ve výši Kč   1 900,-, což bude sloužit jako záloha na pobyt. Pokud budete potřebovat zrušit svoji účast, dejte mi to prosím vědět co nejdříve. Většinou mám další zájemce. V případě zrušení účasti po zaplacení zálohy účtuji storno poplatek ve výši Kč 400,-. Odhlásíte-li se méně než 10 dnů před nástupem na akci, nebudu vám moci tuto zálohu již vrátit. V případě, že by se  kurz z objektivních příčin nemohl konat (covid, válka), samozřejmě veškeré platby vám budou v plné výši vráceny. Kontaktovat mne můžete na mém telefonu 773 521696 nebo na adrese: miloslava.mrnustikova@seznam.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte výhradně na mne.

Nástup na kurz je v pátek po 15. hodině a začínáme večeří. Končíme opět v pátek obědem. V budově jsou k dispozici dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s koupelnou a WC. Na kurzu ani v objektu není dovoleno mít žádné domácí mazlíčky. Horní Bradlo najdete mezi městečky Chrudim, Hlinsko a Trhová Kamenice, poblíž Sečské přehrady. V okolí je možné podnikat řadu výletů a vycházek. Nezapomeňte tedy kromě podložky na cvičení, přezutí a poznámkového bloku i nějakou vhodnou turistickou obuv, případně plavky (samočisticí jezírko v areálu). Velmi také uvítáme hudební nástroje a hlavně hráče na ně. Co se týká této oblasti, je možná domluva se Zorkou, která je hlavním hudebníkem (zora.zelena@tiscali.cz)

Za všechny výše uvedené mohu napsat, že doufáme, že nám situace umožní ten týden spolu v míru pobýt, a že se na vás všichni těšíme.

Stáhněte si přihlášku: Word (.doc) | Acrobat (.pdf)

Rišikéšský súrja namaskár

Aruna súrja namaskár


Rišikéšský pozdrav slunci
Aruna súrja namaskár