Literatura

O józe existuje v současnosti neskutečná šíře knih, příruček, kompaktních disků, videokazet a dalších médií. Mnohdy je pak na první pohled těžké rozhodnout, co je skutečně kvalitním zdrojem informací, a co pouze snahou vytáhnout adeptu jógy z peněženky co nejvíce peněz.
Ideální je, pokud si každý z nás sám nalezne tu svoji literaturu, přesto si dovolím zde uvést několik knih – stálic v oblasti jógy - a nabídnout i knížky, které vydává Unie jógy, a na kterých se většinou i autorsky podílím. Věřím, že se jedná o kvalitní a cenově dostupnou literaturu v praktickém provedení.

Jóga od staré Indie k dnešku

Jóga od staré Indie k dnešku (tzv. žlutá kniha) autorského kolektivu PhDr. Milada Bartoňová, MUDr. Zdeněk Bašný, PhDr. Boris Merhaut a PhMr. Rudolf Skarnitzl patří mezi stálice na poli jógové literatury. Její jedinou nevýhodou je, že byla vydána již v roce 1971 a že tedy není na pultech. Při troše štěstí ji najdete v antikvariátech. Vydalo Avicenum, Praha, 1971.

Jóga krok za krokem

Jóga krok za krokem (tzv. zelená kniha). Autorem je dr.svámíGítánanda. Podtitul Učebnice pro učitele a žáky předznamenává šíři obsahu knihy. Jedná se o jednu z nejobsažnějších a nejlepších knih o klasické józe vydané u nás. Autor se zabývá nejen jógovými technikami, ale rovněž jógovou filozofií a kulturním pozadím, ze kterého jóga vychází. První vydání jsem vydala vlastním nákladem, druhé vyšlo v nakladatelství Dobra &Fontána, Olomouc, 1999.
Cena: Kč 310,-

Jama a nijama

Jama a nijama je publikace zkušené lektorky jógy Dr. Evy Skalické. Jde o již druhé vydání publikace, která čtivým způsobem předkládá základní zásady patřící do oblasti jógové etiky a morálky a vede tak adepta k úvahám o jeho vlastním konání, mluvení a myšlení. Vydala Unie jógy v květnu 2014.
Cena: Kč 40,-

Ásana

Ásana z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové je rovněž již druhým vydáním. Tématem je teorie ásany, která - ač představuje pro většinu lidí celou jógu - nebývá dobře pochopena. Ásana je zde představena jako jedna z možných cest a metod, kterými lze dojít k cíli jógy - tedy k uvědomění si a žití své skutečné podstaty. Vydala Unie jógy v březnu 2016.
Cena: Kč 150,-

Pránájáma

Pránájáma autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jedná se již o třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy (první vyšlo v roce 1997, druhé v roce 2004). Publikace se zabývá filozofií pránájámy, jejím vztahem k lidskému mozku, místem v rámci jógy a především jednotlivými technikami. Vychází ze školy jógy dr. sv. Gítánandy, která považuje pránájámu za stěžejní disciplínu hathajógy. Vydala Sávitrí Jóga v červnu 2017.
Cena: Kč 160,-

Pozdravy slunci

Pozdravy slunci autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové jsou druhým, upraveným vydáním publikace, která obsahuje v úvodu teorii týkající se oblíbených cvičebních sestav nazvaných pozdravy slunci (súrja namaskáry). Větší část knížky je věnována jednotlivým pozdravům a jejich podrobnému popisu, který je doplněn názornými obrázky. Vydala Unie jógy v květnu 2015.
Cena: Kč 150,-

Pratjáhára

Pratjáhára je rovněž z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jde o druhé doplněné vydání nejobsažnější příručky této řady. Je věnována tématu, které bývá zastoupeno jen okrajově nebo zcela chybí. Jedná se o tu část osmidílné stezky jógy, která pracuje se smysly a myslí. Publikace tedy zahrnuje informace o smyslech, jejich práci a zjemnění jejich činnosti, stejně jako o mnohých relaxačních metodách, džňánajógových i rádžajógových krijích. Vydala Unie jógy v září 2015.
Cena: Kč 160,-

Bhagavadgítá

Bhagavadgítá a její cesty k Bohu je další publikací ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Druhé, přepracované a rozšířené vydání této knihy přibližuje tradiční posvátnou knihu jogínů, Bhagavadgítu. Tato příručka je komentářem, který nám může pomoci uvědomit si hloubku a šířku této prastaré posvátné knihy. Naleznete zde také informace o třech základních jógových cestách: o józe konání (karmajóze), o józe poznání (džňánajóze) a o józe oddanosti (bhaktijóze). Vydala Unie jógy v červnu 2014.
Cena: Kč 150,-

Jógové sestavy

Publikace Jógové sestavy autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové vznikla jako praktická pomůcka pro ty, kdo hledají inspiraci pro samostatnou praxi. Vysvětluje zásady tvorby vlastní sestavy a představuje osm tradičních jógových sestav (převzatých od učitelů autorky) a šest nových autorčiných sestav prověřených vlastní praxí i výukou jógy. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 180,-

Psychomotorika

Psychomotorika a jóga pro děti předškolního věku autorky Evy Pohlodkové je druhým vydáním příručky doplňující informace týkající se cvičení jógy s dětmi předškolního věku. Publikace navazuje na výše uvedenou knihu Jóga pro děti předškolního věku. Autorka pracuje s dětmi v rámci své profese a její znalosti vycházejí z dlouholeté vlastní praxe a zkušenosti. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-

Jóga pro děti

Jóga pro děti předškolního věku je dílem Evy Pohlodkové, brněnské cvičitelky jógy, která pracuje profesionálně s dětmi předškolního věku. Publikace obsahuje jógové techniky vhodné právě pro tuto věkovou kategorii. Informace a rady zde obsažené, které má autorka v praxi prověřené, jistě ocení maminky předškoláčků i učitelky mateřských škol. Jedná se o druhé upravené vydání. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-

Sanskrtský slovníček

Sanskrtský slovník jógových termínů navazuje na starší slovníček. Je jeho přepracovaným, rozšířeným a výrazně doplněným vydáním. Jedná se o široký výběr v józe nejčastěji používaných sanskrtských termínů s jejich překlady a výkladem. Publikace je určena jógové veřejnosti, která mnohdy těžko dohledává korektní význam používaných termínů. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 160,-

Emoce a jóga

Emoce a jóga
Emoce a jóga je zatím poslední publikace z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Zabývá se emocemi, důvody, proč jsou na duchovní cestě tak důležité, a hlavně metodami, jak s nimi v józe pracujeme, abychom je pochopili a přijali zprávu, kterou nám přinášejí. Vydala SavitríJóga v srpnu 2018.
Cena: Kč 180,-

Má cesta

Publikace Má cesta autorky Sávitrí Déví (ing. Míly Mrnuštíkové) vyšlo vlastním nákladem v květnu 2009 po návratu z Jakubské cesty. Knížka je tedy nejen deníkem z jakubské poutě do Santiaga de Compostela, ale také deníkem cesty životní. Je prokládána meditativními jógovými úvahami na témata, která se dotýkají každého jednotlivce.
Cena: Kč 110,-

Sebekříšení

Kniha básní Sebekříšení z pera učitelky jógy Dr. Milady Bartoňové je perlou mezi jógovými publikacemi. Promlouvá k nám jiným hlasem a z jiné úrovně, ale vede neomylně k poznání naší skutečné podstaty, která je nám všem společná. Toto již druhé vydání vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2001.
Cena: Kč 100,-

CD Nejvzácnější dar

CD Nejvzácnější dar je zvukovým záznamem výše uvedené publikace. Milada Bartoňová na něm představuje své duchovní básně nezaměnitelným přednesem, který my, její žáci, známe z našich společných setkání. V druhé polovině záznamu je recitace několika básní Otakara Březiny v interpretaci Alfréda Strejčka. CD vydali žáci Milady Bartoňové v roce 2005.
Cena: Kč 190,-

Rišikéšský súrja namaskár

Aruna súrja namaskár


Rišikéšský pozdrav slunci
Aruna súrja namaskár