Sávitrí Déví

ing. Míla Mrnuštíková

Narodila se v Praze. Zde vystudovala ČVUT, fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Během tohoto studia se poprvé setkala s jógou. Bylo to v roce 1979, kdy začala pravidelně navštěvovat večerní kurzy jógy v Domě kultury těla na Klárově. V té době vnímala jógu jako ideální doplněk svého technicky zaměřeného studia. V roce 1982 se vdala a přestěhovala na Moravu. Od roku 1989 žije v Brně.

Od roku 1979 navštěvovala různé kurzy jógy v Praze, především pod vedením p. Jasoně Holuba, Dr. Vladimíra Píši a Dr. Milady Bartoňové. Po smrti Dr. Milady Bartoňové je jednou z osob, které vedou letní kurzy v Orlovicích na Šumavě, které navazují na tradici integrální jógy. V roce 1982 získala první oprávnění, tehdy jako cvičitel jógy IV. třídy a od roku 1983 až do současnosti vede své vlastní pravidelné večerní kurzy jógy; nejprve v Boskovicích a od roku 1989 v Brně.

V letech 1987 až 1995 absolvovala studium sanskrtu u prof. Dr. D. Zbavitele DrSc. Součástí tohoto studia bylo i studium „indických realit“, tedy filozofie, kultury, umění apod. V roce 1984 získala oprávnění jako cvičitel jógy III. třídy. Se svými příspěvky se aktivně účastnila v letech 1984 – 1989 pořádaných jógových konferencí Brněnské zdravotní dny.

V roce 1989 se dostala na první studijní pobyt v ICYER (International Centre for Yoga Education and Research), Pondicherry, Indie u svámího Gítánandy. Tento pobyt byl rozhodující pro další činnost. Svámí Gítánanda jí dal jméno Sávitrí Déví a souhlasil s tím, že přeloží jeho stěžejní dílo Yoga Step by Step do češtiny. K tomu opravdu došlo a kniha pod názvem Jóga krok za krokem vyšla nejprve vlastním nákladem Sávitrí Déví (v roce 1995) a později ve druhém vydání v nakladatelství Dobra a Fontána (1999).

Od roku 1990 každoročně vede Sávitrí letní týdenní kurzy pro zájemce o Gítánandajógu, spolupracuje s oddělením jóga a zdraví při Středisku (dříve Centru) volného času Lužánky v Brně a stala se členkou Unie jógy ČASPV. V roce 1993 získává oprávnění jako cvičitel jógy II. třídy a o rok později pak živnostenský list na výuku jógy. Od roku 1996 pak vykonává pravidelnou aktivní lektorskou činnost pro specializaci jóga při Unii jógy a od roku 2008 působí jako lektorka i pro Českou akademii jógy. V letech 2007 až 2012 pracovala jako krajská vedoucí Unie jógy pro Jihomoravský kraj.

Sávitrí je stále v kontaktu s Ánanda ášramem v Indii, a to nejen hojnou korespondencí, ale i účastí na všech setkání evropských žáků (počínaje rokem 1996, kdy se konal první Rishiculture Ashtangayoga European Meeting v Nizozemí (vedla Bhárathí Déví) a pokračuje pak účastí na Rishiculture Ashtangayoga European Meetings na Ibize (vedla dr. Naliní Déví) v letech 1997 až do roku 2010.

Po celou dobu si Sávitrí snaží rozšířit své znalosti jógy: V letech 1997 – 8 absolvovala korespondenční kurz Yoga step by step pod vedením Mínákší Déví, v roce 1998 kurz jóga čikitsy pod vedením Bhárathí Déví z Nizozemí a v roce 1999 získala oprávnění jako cvičitel jógy I. třídy (v České republice nejvyšší úroveň). Od roku 2000 pak má oprávnění pracovat jako lektor jógy a přednášet budoucím učitelům jógy. V roce 2003 se vrací do Indie a absolvuje druhý studijní pobyt v ICYER (International Centre for Yoga Education and Research), Pondicherry, Indie. V té době již deset let vedla ášram svámího žákyně a žena Mínákší Déví ve spolupráci s Dr. Naliní Déví a svámího (a svým) synem Dr. Ánandou. V letech 2005 - 2009 prošla Sávitrí tantrickým výcvikem v Sugama Osho Meditation Centre.

Sávitrí má za sebou také bohatou publikační činnost. Jde především o časopisové články, např. v časopisech Regena (1991), Dotek (1994, 1995, 1999), Regenerace (1995), Jóga dnes (2016). Ve sbornících z jógových konferencí Brněnské zdravotní dny v letech 1984 – 1989 naleznete záznamy jejích přednášek. Díky úzkému kontaktu s Ánanda ášramem příležitostně přispívá i do měsíčníku Yoga Life, který vydává ICYER, Pondicherry, Indie.

Pro Středisko volného času Lužánky a později pro Unii jógy napsala od roku 1997 Sávitrí (pod svým občanským jménem Míla Mrnuštíková) několik publikací. Jedná se o knížky s názvy a tématy Pránájáma, Bhagavadgítá a její cesty k Bohu, Pratjáhára, Pránájáma a dechová cvičení (revidované a doplněné vydání knížky Pránájáma), Ásana, Pozdravy slunce, Jógové sestavy a Sanskrtský slovníček jógových termínů. Je spoluautorkou speciálního učebního textu Jóga, publikovaného pro ČASPV v roce 2000.

Sávitrí se těž věnuje překladům z anglického a německého jazyka. Kromě drobnějších prací (články z časopisů, z Internetu) přeložila dvě knížky. Již zmíněnou knihu Dr. svámí Gítánandy Giri: Jóga krok za krokem (učebnice pro učitele a žáky) a dále knihu jeho ženy Mínákší Déví Bhavananí: Jóga pro těhotné.

Sávitrí Déví je možné kontaktovat mailem na adrese: miloslava.mrnustikovaseznam.cz

Rišikéšský súrja namaskár

Aruna súrja namaskár


Rišikéšský pozdrav slunci
Aruna súrja namaskár