Letní pobyty

Tradičními pojetí jógy podle Jóga sútry

Letní kurzy jógy pořádá Sávitrí již od roku 1990. Za tu dobu jsme prošli internátní školou v Boskovicích, hotelem Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka a od roku 2002 se scházíme v Horním Bradle v Oáze srdce (dříve Školicí a rekreační středisko ŠARZ).

Věřím, že okolnosti nám umožní sejít se i v roce 2022, opět v Oáze srdce v Horním Bradle.  Kurz se bude konat v termínu

                                                                       15.  - 22. 7. 2022

Kurz povedou ing. Míla Mrnuštíková (Sávitrí Déví), Milan Procházka, ing. arch. Zora Zelená a ing. Jurij Loun. Kurz bude věnován tradiční (integrální) józe. Kurz je určen dospělým, v zásadě zdravým jedincům, nekuřákům. V případě nějaké pochybností o svém zdravotním stavu a vhodnosti cvičení jógy doporučuji předchozí konzultaci s lékařem. Za svůj zdravotní stav je každý účastník na kurzu odpovědný sám – nebude přítomen lékař. Tuto skutečnost také stvrzujete svým vlastnoručním podpisem na přiložené přihlášce. Náplní kurzu je cvičení venku i uvnitř, společné přednášky, programy, večerní satsanghy a meditace.

V objektu Oáza srdce je zajištěno ubytování a třikrát denně strava racionálního charakteru. Snídaně budou ve formě švédského stolu, oběd společné vegetariánské menu a večeře výběrem ze dvou možností. V rámci tohoto výběru bude možné si zvolit také živou stravu nebo rybu. Ceny za ubytování a stravu pro tento rok jsou od nového roku ve výši Kč 1120,-/osobu a den. Pro nás by to tedy za sedm dní činilo Kč 7 840,-.  Částku za stravu a ubytování budete platit na místě při příjezdu správci objektu, který Vám o zaplacení vydá potvrzení. V loňském roce již bylo možné platit i kartou. Pokud to kapacita dovolí, je možné požádat o vlastní pokoj za příplatek (vloni činil 300,- Kč/den). Výše uvedení učitelé budou pro vás zajišťovat program v rozsahu tří cvičení, dvou přednášek a jedné meditace každý den. Cena tohoto programu (kurzovné) činí Kč 1 600,- .

Máte-li zájem o účast v letošním kurzu, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a vlastnoručně podepsanou mi ji zašlete poštou nebo naskenujte a pošlete mailem. Pokud chcete být ubytováni konkrétně s někým, napište mi to na přihlášku. Adresa pro zaslání poštou:

Ing. Míla Mrnuštíková, Sochorova 19, 616 00 Brno

V průběhu června potvrdím účast a dle situace vás vyzvu k uhrazení kurzovného ve výši Kč   1 600,-, což bude sloužit jako záloha na pobyt. Pokud budete potřebovat zrušit svoji účast, dejte mi to prosím vědět co nejdříve. Většinou mám další zájemce. V případě zrušení účasti po zaplacení zálohy účtuji storno poplatek ve výši Kč 400,-. Odhlásíte-li se méně než 10 dnů před nástupem na akci, nebudu vám moci tuto zálohu již vrátit. V případě, že by se  kurz z objektivních příčin nemohl konat (covid, válka), samozřejmě veškeré platby vám budou v plné výši vráceny. Kontaktovat mne můžete na mém telefonu 773 521696 nebo na adrese: miloslava.mrnustikova@seznam.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte výhradně na mne.

Nástup na kurz je v pátek po 15. hodině a začínáme večeří. Končíme opět v pátek obědem. V budově jsou k dispozici dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s koupelnou a WC. Na kurzu ani v objektu není dovoleno mít žádné domácí mazlíčky. Horní Bradlo najdete mezi městečky Chrudim, Hlinsko a Trhová Kamenice, poblíž Sečské přehrady. V okolí je možné podnikat řadu výletů a vycházek. Nezapomeňte tedy kromě podložky na cvičení, přezutí a poznámkového bloku i nějakou vhodnou turistickou obuv, případně plavky (samočisticí jezírko v areálu). Velmi také uvítáme hudební nástroje a hlavně hráče na ně. Co se týká této oblasti, je možná domluva se Zorkou, která je hlavním hudebníkem (zora.zelena@tiscali.cz)

Za všechny výše uvedené mohu napsat, že doufáme, že nám situace umožní ten týden spolu v míru pobýt, a že se na vás všichni těšíme.

Sledujte prosím aktuální situaci stran korona viru, protože ta je samozřejmě určující pro to, zda se plánované akce budou moci uskutečnit.

 

Rišikéšský súrja namaskár

Aruna súrja namaskár


Rišikéšský pozdrav slunci
Aruna súrja namaskár